Rijbewijskeuring 75+

U kunt bij ons ook terecht voor rijbewijskeuring van het A/B/BE rijbewijs als u binnenkort 75 wordt of als 75 jaar of ouder bent. Dit is voor iedereen mogelijk, ook als u niet in de praktijk bent ingeschreven.

De kosten voor een rijbewijskeuring 75+ A/B/BE zijn € 50,-.

LET OP! Bij een rijbewijskeuring moet u altijd eerst zelf de gezondheidsverklaring van het CBR invullen. Vervolgens krijgt u van het CBR bericht dat de keuringsformulieren klaar staan in uw digitale omgeving op mijn CBR. Deze formulieren hebben wij nodig voor de keuring.

Wat houdt de rijbewijskeuring 75+ in?
Het doel van de keuring is om het CBR in staat te stellen om te beoordelen of u het voertuig zelfstandig en op een veilige manier kunt bedienen. Hiervoor verricht de huisarts een medisch onderzoek om eventuele gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Dit houdt in dat uw medische voorgeschiedenis en eventuele klachten worden bevraagd;
  • Onderzoek van de ogen door middel van een visus- en gezichtsveldtest;
  • Bloeddrukmeting;
  • Urineonderzoek;
  • Eventueel lichamelijk onderzoek.

Maak een afspraak voor uw Rijbewijskeuring 75+
Er wordt contact met u opgenomen om een afspraak definitief te maken.