Afspraak maken

Afspraak maken?
Het spreekuur is alleen te bezoeken als u vooraf een afspraak maakt. Dit kan telefonisch of via uw online patiëntendossier.

Lukt het niet om daar de praktijk te komen? Neem dan telefonisch contact op om een huisbezoek in te plannen waarbij de huisarts u bezoekt.

Op vrijdag wordt er alleen voor spoedgevallen tijd vrij gemaakt, u wordt dan geholpen door de medewerkers van huisartsenpraktijk GOED Voorburg.

Meer tijd nodig?
De huisarts heeft met een reguliere afspraak op het spreekuur 10 minuten tijd voor u. Heeft u meerdere klachten of vragen, of behoefte aan meer tijd? Geef dit gerust aan tijdens het maken van de afspraak.

Niet nakomen van een afspraak
Het is vervelend als een patient niet op het spreekuur verschijnt. Indien u zonder opgave van reden niet op de geplande afspraak verschijnt, worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Een bedrag van €12,50, afhankelijke van de duur van de geplande afspraak. Dit zijn de kosten van het consult met administratiekosten. U krijgt hiervoor een nota thuis gestuurd. Let op, deze rekening kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.